Interview Jongereniconen 2014 MarketingTribune

Screen Shot 2014-11-15 at 20.27.29

MarketingTribune, het marketing-vakblad van Nederland, heeft de voorspellingen over de jongerentrends in 2014 van Klaus van den Berg gepubliceerd in nummer 22 van 17 december j.l. De achttiende uitgave van deze jaarlijkse jongerentrend-special door Peter van Woensel Kooy heeft dit jaar de titel: Jongereniconen 2014 – Exit eenzijdige solidariteit door ‘twerkende’ Generation Now. De onderstaande voorspellingen over de jongerentrends in 2014 van Klaus van den Berg kunt u lezen in het actuele nummer van MarketingTribune.

“Jong-volwassenen zijn hele positieve aanpakkers, ondanks of juist door de crisis. Zij zijn bijzonder goed geïnformeerd. Het is de eerste generatie die de wereld alleen maar met internet kent. Facebook zal populair blijven, maar daarbinnen komen steeds meer gesloten subgroepen van jong-volwassenen waar de oudere generaties en kleine kinderen geen toegang toe hebben. Facebook Messenger heeft de rol van email overgenomen. Wordt er in Nederland nog gevraagd: “Zit je op Facebook?”, zo is dat in het New Yorkse uitgaansleven inmiddels “Zit je op Instagram?”. Wel zijn veel nieuwe apps nog gelinked aan je Facebook-account, zoals Spotify. What’s Appen binnen een bepaalde gesloten groep zal steeds populairder worden. Location-based dating Apps, zoals Tinder, worden steeds minder een sociaal taboe. Online privacybescherming wordt de grote trend in 2014. Snapchat zal daardoor gaan groeien. En Vine ook, want daar moet je minstens 17 jaar voor zijn, dus dat is voor volwassenen, en niet voor kinderen.”

“De trendsetters onder jong-volwassenen kijken uit naar de Smart Society van de toekomst, en gebruiken dat woord ook letterlijk als hun toekomstdroom. Ook de grote groep van volgers voorspelt dat onze samenleving steeds meer online zal gaan worden. Diepgaand trendonderzoek verdient een kleine groep van jong-volwassenen die social media en apps juist aan het verlaten zijn om meer echte, dat wil zeggen offline, belevenissen en sociale contacten te kunnen gaan hebben. Zij willen niet meer online worden gevolgd door bekenden en bedrijven vanwege hun privacy, meer persoonlijk menselijk contact en in fysieke winkels gezellig snuffelen, waarbij zij prijzen dan weer wel online vergelijken. Zij ruilen hun smart phones vrijwillig in voor simpele Nokia-modellen. Zij willen meer rust en concentratie in hun leven, en ook hun kosten te drukken door geldgebrek.”

Klaus van den Berg werkt in marktonderzoek, strategie en trends voor bedrijven, overheden, NGO’s en goede doelen in binnen- en buitenland. Hij heeft gepubliceerd over trends in toonaangevende lifestyle-tijdschriften als Avenue, Blvd., DutcH, Vogue, ZOO en L’Officiel Hommes NL. Als trendwatcher heeft hij regelmatig over trends gesproken op radio, TV, bijeenkomsten en congressen.

MarketingTribune, the Dutch marketing journal has published Klaus van den Berg’s youth trends forecast for 2014 in issue 22 of 17 December 2013. This year the eighteenth publication of this annual youth trends special by Peter van Woensel Kooy is called “Youth Icons 2014 – Exit One-Sided Solidarity by ‘Twerking’ Generation Now.” You can read the underlying forecast about youth trends 2014 by Klaus van den Berg in the current Marketing Tribune issue.

“Young adults are very positive go-getters, despite or perhaps because of the crisis. They are extremely well-informed. This is the first generation that has only lived in a world with the internet. Facebook will continue to be popular, but within the social media world there will increasingly be more sub-groups of young adults to which the older generation and small children have no access. Facebook Messenger has taken over the role of email. While young adults in the Netherlands may still ask you if you are on Facebook, young adults in New York instead tend to ask if you are on Instagram. Many Apps, such as Spotify, are nevertheless still linked to your Facebook account. What’s-Apping within closed groups will gain in popularity. Location-based dating Apps such as Tinder are no longer a social taboo. Online privacy protection will be the main trend of 2014. This encourages the use of Snapchat. And of Vine too, which has the added value of a minimum age limit of 17 years. Accordingly, this is an App for adults, not for children.”

“Trendsetters among young adults are eagerly awaiting the future Smart Society and literally use that word when describing their dream for the future. The large group of followers predicts that our society will increasingly become an online society. There is a small group of young adults, however, that deserves in-depth trend research and who are in fact deserting social media and Apps in order to have real, i.e. offline, experiences and social contacts. They no longer want to be followed by acquaintances and corporations due to privacy reasons and instead value personal contacts and wandering around physical shops, albeit that they compare the prices to online prices. They voluntarily swap their smart phones for simple Nokia handsets. They long for more peace and quiet and concentration in their life while at the same time keeping costs down due to lack of money.”

Klaus van den Berg is engaged in market research, strategy and trends for companies, public authorities, NGOs and charities in the Netherlands and abroad. He has published about trends in leading lifestyle magazines such as Avenue, Blvd, DutcH, Vogue, ZOO and L’Officiel Hommes NL. As a trend watcher he has frequently commented on trends on radio, TV and at meetings and conferences.