Diensten

___________________________________________________________________________________________________

Kwalitatief marktonderzoek
Single diepte-interviews
Groepsdiscussies
Projectieve technieken
Observationeel onderzoek
Etnografie
Desk research
Sociale media analyse
Moodboards
Dagboeken
Memory Work
Narratives/story telling
Immersive research
Customer journeys
Trend watching & cool hunting
Co-creatie
Expert interviews
Toekomstperceptieonderzoek

___________________________________________________________________________________________________

Kwantitatief marktonderzoek
Pre- & post testing
Brand Equity
Imago Perceptie
Communication Recall
Customer Satisfaction
New Product Development (NPD)

___________________________________________________________________________________________________

Strategie
Visie/missie documenten
Vijf jaren plannen
Jaarplannen
Kwartaalplannen

___________________________________________________________________________________________________

Assessments
Post-analyse van kwantitatieve & kwalitatieve onderzoeksresultaten
Review & innovatie van marktonderzoeksmethoden en -technieken
Legal (her)structurering inkoop/contractprocedures marktonderzoek
Compliance van marktonderzoeksdata op nationaal/Europees niveau
Wereldwijde ‘state of the art’ van kwalitatief onderzoek
Global werkprocedures voor co-creatie

___________________________________________________________________________________________________

Training
Deeper Insights training voor complexe onderzoeksonderwerpen
Customer Satisfaction training
Marktonderzoek & data management compliance training

___________________________________________________________________________________________________

Trendpresentaties
Presentaties over algemene trends
Korte presentaties van specifieke trendsetters
Bedrijfsbezoeken aan specifieke trendlocaties (trendsafari’s)

___________________________________________________________________________________________________

Schrijven & presenteren
Presentaties voor vergaderingen & bijeenkomsten
Tekstrapporten in Word & PowerPoint
Trendartikelen & -rapporten ter publicatie

___________________________________________________________________________________________________

Film
Videoregistratie en/of live meekijken van veldwerk (‘informed consent’)

___________________________________________________________________________________________________

Fotografie
Fotoregistratie van veldwerk (‘informed consent’)

___________________________________________________________________________________________________