Diensten

___________________________________________________________________________________________________

Kwalitatief onderzoek, offline & online
Projectuitvoering & interim management voor opdrachtgevers

Single diepte-interviews
Duo interviews
Mini-groepsdiscussies
Groepsdiscussies
Projectieve technieken
Observationeel onderzoek
Etnografie
Desk research
Sociale media analyse
Moodboards
Dagboeken
Memory Work
Narratives/story telling
Immersive research
Mystery shopping
Trend watching & cool hunting
Co-creatie
Expert interviews
Toekomstperceptieonderzoek

___________________________________________________________________________________________________

Kwantitatief onderzoek, offline & online
Interim management voor opdrachtgevers

Brand Equity
Imago Perceptie
Communication Recall
Campagne Pre & Post Testing
Customer Satisfaction
New Product Development (NPD)

___________________________________________________________________________________________________

Strategie gebaseerd op marktonderzoek en ‘insights’
Visie/missie documenten
Vijf jaren plannen
Jaarplannen
Kwartaalplannen

___________________________________________________________________________________________________

Assessments
Post-analyse van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten
Review & innovatie van marktonderzoeksmethoden en -technieken
Legal (her)structurering inkoop/contractprocedures marktonderzoek
Compliance van marktonderzoeksdata op nationaal/Europees niveau
Wereldwijde ‘state of the art’ van kwalitatief onderzoek
Global werkprocedures voor co-creatie

___________________________________________________________________________________________________

Trainingen
Deeper Insights training voor complexe onderzoeksonderwerpen
Customer Satisfaction training
Marktonderzoek en data management compliance training

___________________________________________________________________________________________________

Trendpresentaties
Presentaties over algemene trends
Korte presentaties van specifieke trendsetters uit mijn netwerk
Bedrijfsbezoeken aan specifieke trendlocaties (trend safari’s)

___________________________________________________________________________________________________

Schrijven & presenteren
Presentaties in PowerPoint voor vergaderingen en bijeenkomsten
Volledige tekstrapporten in Word
Trendartikelen en -rapporten ter publicatie

___________________________________________________________________________________________________

Film
Videoregistratie en/of live offline/online meekijken van veldwerk (‘informed consent’)

___________________________________________________________________________________________________

Fotografie
Fotoregistratie van respondenten (‘informed consent’)

___________________________________________________________________________________________________