Monitor (transitie) Sociaal Domein Almere Eerste Kwartaal 2015

Eerste kwartaalrapportage klaar

De Almeerse gemeenteraad wil graag goed zicht houden op de ontwikkelingen na de transitie sociaal domein. Ze wil weten hoe het gaat met de wijkteams, de toegang tot ondersteuning en de opschaling bij onveiligheid en crisis. Ook wil de raad graag zien of de resultaten en maatschappelijke effecten worden bereikt die ze verwacht. Daarom maakt de gemeente elke drie maanden een rapportage. De eerste rapportage is nu klaar. In opdracht van de afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) heeft markt- & trendonderzoeker Klaus van den Berg de kwalitatieve diepte-interviews met cliënten uitgevoerd en gerapporteerd.

Korte samenvatting ervaringen cliënten
De tevredenheid over de zorg en ondersteuning verschilt van cliënt tot cliënt. Het oordeel over het complete zorg- en ondersteuningssysteem blijkt vaak afhankelijk van de persoonlijke klik met de eigen hulpverlener/begeleider. Het wijkteam is bij veel van de geïnterviewde cliënten niet bekend. Respondenten zijn kritisch over de communicatie over de nieuwe sociale infrastructuur. Veelal hebben ze wel dingen gehoord in de media en via familie of bekenden. Ze weten echter niet wat er voor hen zelf verandert, wat onzekerheid met zich meebrengt. Daarnaast vinden veel respondenten de brieven van instanties als de gemeente en zorgaanbieders moeilijk te begrijpen. In het rapport kunt u ook enkele korte geanonimiseerde cliëntprofielen lezen.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden:
http://documents.almere.nl/basisrapportagesdeerstekwartaal.pdf

The first quarterly Monitor (transition) Social Domain Almere 2015 is ready. The department Research & Statistics (in Dutch: O&S) of the Municipality of Almere, one of the biggest cities in the Netherlands, commissioned me to execute and report in-depth interviews with clients.

The full report are available at the following link (in Dutch):
http://documents.almere.nl/basisrapportagesdeerstekwartaal.pdf