Interview Reformatorisch Dagblad

Screen Shot 2014-09-25 at 17.51.05

Dille & Kamille staat voor terug naar de basis. Dat sluit aan bij een aantal actuele trends. Dingen weer zelf maken, bijvoorbeeld, en aandacht voor de oorsprong van producten.

Trendonderzoeker drs. Klaus van den Berg wijst erop dat duurzaamheid van de leefomgeving jarenlang vooral een maatschappelijk onderwerp was, maar dat dat nu een consumentenzaak aan het worden is. „Kopen voor een betere wereld, dat wordt steeds belangrijker.” Een winkel als Dille & Kamille sluit daar goed bij aan.

Een andere ontwikkeling die Van den Berg signaleert is dat Nederlanders zich steeds meer terugtrekken in hun eigen omgeving. „In de jaren negentig waren we nog heel druk met de wereld. Nu zijn mensen veel meer gericht op hun eigen straat en hun eigen wijk. De keuken, dat is bij uitstek je eigen terrein waar jij de baas bent, en waar het veilig is.”

Dat Dille & Kamille geen reclame maakt, zou weleens bij kunnen dragen aan de positieve waardering voor het merk, denkt Van den Berg. „Dille & Kamille is trouw aan waar het voor staat. In deze tijd waarderen mensen echtheid. Merken die met een groot marketingbudget in de markt worden gezet zijn ze misschien wel beu. Door internet wordt alles transparanter. Mensen weten heel goed dat ze dat uiteindelijk zelf betalen.”

‘Niets met een stekker’ in de weekend-bijlage van het Reformatorisch Dagblad.
31-05-2014 / pagina 14 / sectie Bewust.

(c) Reformatorisch Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden
Reformatorisch Dagblad | 2014-05-31 04:00:00

Dille & Kamille stands for back to basics. This is in line with several current trends. Making things yourself, for example, and paying attention to the provenance of products.

Trend researcher Klaus van den Berg notes that for many years the sustainability of the living environment was a social topic, but that it is gradually turning into a consumer issue. “Buying for a better world is becoming increasingly important.” A store like Dille & Kamille taps into this.

Another development that Van den Berg has identified is that the Dutch continue to withdraw into their own environment. “In the 1990s we were still busy with the world, right now people tend to focus on their own street and their own neighbourhood. The kitchen is a perfect example of a place where you are the boss and where it’s safe.”

The fact that Dille & Kamille doesn’t advertise could be a contributing factor to the appreciation felt for the brand, in Van den Berg’s opinion. “Dille & Kamille is true to its own principles. In this day and age people value authenticity. They may be tired of brands that are launched (in the market) with a huge marketing budget. The internet makes it all more transparent. People know very well that ultimately they are the ones footing the bill.”

Screen Shot 2014-11-15 at 15.17.54

Article ‘Nothing with a plug’ in the weekend special of the Reformational Daily, The Netherlands.
31-05-2014 / page 14 / section Conscious.

(c) Reformatorisch Dagblad 2014 all rights reserved
Reformatorisch Dagblad | 2014-05-31 04:00:00