Media exposure toekomstonderzoek iSamenleving Ministerie BZK

Screen Shot 2014-11-15 at 20.35.01

Actuele aandacht voor maatschappelijk trendrapport in binnen- en buitenland

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties het werkdocument ‘De (r)evolutie van de iSamenleving’ online gepubliceerd. Deze verkenning signaleert de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse informatiesamenleving, de iSamenleving. Het onderzoek is uitgevoerd door Klaus van den Berg. Als zelfstandig marktonderzoeker en strateeg is hij werkzaam voor bedrijven, overheden, NGO’s en goede doelen in binnen- en buitenland.

In dit maatschappelijke trendrapport beschrijft Van den Berg de zes belangrijkste megatrends van de Nederlandse iSamenleving:
1) Vergrijzing en sociale fragmentatie
2) Offline en online vervagende grenzen
3) De beheersing van de houdbaarheid van de leefomgeving
4) Nieuwe online risico’s en veiligheid
5) De Netwerk Samenleving
6) Het Intelligente Tijdperk.

In Nederland hebben diverse toonaangevende media het trendrapport onder de aandacht gebracht, zoals Frankwatching, Dutchcowboys en Secondsight. Ook wereldwijd hebben verschillende media over dit rapport uit Nederland bericht, zoals Focus en IBM Experts Computerwoche in Duitsland, de Innovator’s Guide LPN in Zwitserland en The Qualitative Report in de Verenigde Staten.

Het volledige werkdocument in de Nederlandse taal kunt u downloaden via: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/07/werkdocument-de-r-evolutie-van-de-i-samenleving.html

In de zojuist verschenen L’Officiel Hommes NL # 5, het lente/zomernummer 2013, heeft Van den Berg een toegankelijk trenddossier gepubliceerd over de toekomst van de Nederlandse iSamenleving. Tevens kunt u in deze uitgave een exclusief interview lezen met Boudewijn Steur, projectmanager iSamenleving – iOverheid bij het ministerie van BZK. Met hem bespreekt Van den Berg de toekomst van de Nederlandse informatie-overheid, de iOverheid. L’Officiel Hommes NL is te koop in Nederland en België.

Current media attention for trend report in national and international media

The Dutch Ministry of the Interior & Kingdom Affairs recently published the working document called ‘The (r)evolution of the iSociety’ online. This exploratory document signals current and future developments in the Dutch information society, the iSociety. It was researched and written by Klaus van den Berg, an independent market researcher and strategist who works for the corporate sector, public authorities, NGOs and not-for-profits both in the Netherlands and abroad.

In this trend report on social change Van den Berg identifies six fundamental megatrends in the Dutch iSociety:
1) The ageing population and social fragmentation
2) Blurring borders, both offline and online
3) Control over the tenability of the living environment
4) New online risks and security
5) The Network Society
6) The Intelligent Age

In the Netherlands several leading media have focused attention on the trend report. They include Frankwatching, Dutchcowboys and Secondsight. The report has also attracted international attention from publications such as Focus and IBM Experts Computerwoche in Germany, the Innovator’s Guide LPN in Switzerland and The Qualitative Report in the United States.

You can download the entire working document in Dutch via: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/07/werkdocument-de-r-evolutie-van-de-i-samenleving.html

You can download the brief recommendations from the working document in English here:
Recommendations working document The (r)evolution of the iSociety November 2012 Online Publication

The latest issue of the international men’s style magazine L’Officiel Hommes NL #5, the Spring/Summer 2013 issue, features a trend file by Klaus van den Berg on the future of the Dutch iSociety that speaks to a wide audience. This issue also contains an exclusive interview with Boudewijn Steur, the iSociety-iGovernment project manager at the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Affairs. In this interview Van den Berg discusses with Steur the future of the Dutch information government, the iGovernment. L’Officiel Hommes NL is for sale in The Netherlands and Belgium.

http://www.lofficiel.nl/lhommes-nl/14/03/2013/nu-in-de-winkel-lofficiel-nl-hommes-5/

Hommes5-440x576 cover

Screen Shot 2014-11-15 at 20.46.07

Screen Shot 2014-11-15 at 20.48.49

LOHNL 5 ad klaus van den berg isociety DEF