CV

Kernprofiel

Professional in marktonderzoek, strategie & trends voor bedrijven, overheden en goede doelen.

Projecten in marktonderzoek, strategie & trends (1998-2016)

Private sector
Bacardi, Bovag, BAT global hoofdkantoor Londen & BAT NL, Conclusion/ING Excellence training, Cono, Danone Global/Nutricia Schiphol NL & Euro RSCG UK, DA, Danone NL, Dille & Kamille, Direct Marketing & Sales Associatie (DMSA), Ericsson, Droog design, Hazewinkel Pers, ID&T, KLM Holland Herald/Media Partners (winnaar internationale pitch restying), Masmi Deutschland, Mexx, Monuta, Motivaction, Nederlandse Spoorwegen, New York Pizza, Nuon, OHRA, Rabobank Group/De Lage Landen, Rothmans International, Speaker’s Academy, Twynstra Gudde, Villa, en Weibel Lift.

Publieke sector
3VO/Veilig Verkeer Nederland, College voor Zorgverzekeringen (CVZ), Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, IederIn, ministerie van Algemene Zaken, ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, ministerie van Justitie, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij, ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, PvdA, Programma Politie & Wetenschap en Sectorfonds Zorg & Welzijn en VUconnected (Overkoepelend merk VU ziekenhuis, VU universiteit & Hogeschool Windesheim).

Goede doelen sector
CliniClowns, Foster Parents Plan (PLAN), Greenpeace, Make-A-Wish, Nationaal Epilepsie Fonds, Nationaal Park De Hoge Veluwe, Natuurmonumenten, Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind (NSGK), Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, Wereldwinkels en WNF.

Mijn rapporten zijn vertrouwelijk van aard. De volgende rapporten zijn door mijn klanten openbaar gepubliceerd
• ‘De (r)evolutie van de iSamenleving’, binnen de toekomstverkenning iOverheid, ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Afdeling Interactie, online in november 2012
• ‘Het Nieuwe Pionieren’, Gemeente Almere, in ‘Staat van de Stad’, online in 2013 en print in 2014
• ‘Monitor (Transitie) Sociaal Domein Eerste Kwartaalrapportage’, Gemeente Almere, online in mei 2015.
• ‘Monitor (Transitie) Sociaal Domein Tweede Kwartaalrapportage’, Gemeente Almere, online in november 2015.

Interim management

Juli 2011-januari 2012
AstraZeneca, pharmaceuticals, Zoetermeer, Insights Strategist a.i. voor een nieuw global merk, een bestaand global merk en corporate communications, verantwoordelijk voor marktonderzoek, strategie, campagnes & communicatiekanalen, zowel offline als online, rapporterend aan de Brand Leader Respiratoir & Inflammatoir.

Januari 2011-juni 2011
AstraZeneca, pharmaceuticals, Zoetermeer, Market Research Manager a.i. voor alle merken, (budget)verantwoordelijk voor management en inkoop van kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek, rapporterend aan de Vice-President Specialty Care en de Multichannel Lead.

December 2009-juni 2010
Bristol-Myers Squibb, pharmaceuticals, Woerden, Business Strategy Manager a.i. voor alle merken, verantwoordelijk voor compliance assessment en nieuwe werkprocedures voor management en inkoop van kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek, presentatie aan MT, rapporterend aan de Director Business Operational Effectiveness & Planning.

November 2007-juli 2008
AstraZeneca, pharmaceuticals, Zoetermeer, Market Research Manager a.i. voor alle merken, (budget)verantwoordelijk voor management en inkoop van kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek, global training ‘Deeper Insights’ van McKinsey, rapporterend aan de Director Business Support & Market Research.

April 2006-oktober 2006
Casema, kabel & telecom, Den Haag, Senior Marktonderzoek Specialist a.i. voor alle producten en diensten, (budget)verantwoordelijk voor management en inkoop van kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek, rapporterend aan de Marketing Intelligence & Customer Lifecycle Management Manager.

Kwalitatief marktonderzoek

1995-1998, Interview/NSS, Amsterdam, Senior Accountmanager Kwalitatief Marktonderzoek (3 jaar contract)
1992-1995, Freelance kwalitatief onderzoeker voor diverse onderzoeks- & reclamebureaus
1991-1992, Schreuder, Petrescu & Partners, Amsterdam, Junior Kwalitatief Marktonderzoeker (1 jaar contract).

Opleidingen

1988-1991, Universiteit van Amsterdam, Internationale Betrekkingen, Bestuurskunde & Public Relations
1986-1988, Universiteit van Amsterdam, propedeuse Italiaanse Taal & Letterkunde
1980-1986, Stedelijk Gymnasium, Arnhem.

Politieke activiteiten (onbezoldigd)

D66 Regiobestuur Noord-Holland
• Bestuurslid Campagne & Communicatie & Bestuurslid Ledenbinding & Ledenwerving per 1 juli 2016

Actief lid D66 thema-afdeling Digitaal66
• Organisator & dagvoorzitter D66 symposium ‘Privacy van de 19de naar de 21ste eeuw’, juni 2016
• Online kwantitatieve ledenenquête naar nieuwe digitale thema’s & trends, augustus-september 2016.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Key profile

Senior professional in market research, strategy & trends working for companies, public authorities & charities.

Projects in market research, strategy, trends (1998-2016)

Companies
Bacardi (FMCG), Bovag (automobile), BAT Global London UK (FMCG), BAT NL (FMCG), Conclusion/ING Excellence (finance), Cono (FMCG), DA (retail), Danone/Nutricia Global & Euro RSCG UK (FMCG), Danone NL (FMCG), Dille & Kamille (retail), Direct Marketing Sales Organisation (DMSA), DROOG design (interior), Ericsson (telecom), Hazewinkel Press (newspapers), ID&T (dance events), InSites (online market research), KLM Holland Herald/Media Partners (winner international restyling pitch inflight magazine), InSites (market research), Masmi Deutschland (market research), Mexx (fashion), Monuta (financial), Dutch Railways (public transport), Motivaction (market research), New York Pizza (retail), Nuon (energy), OHRA (finance), Rabobank Group/De Lage Landen (finance), Rothmans International (FMCG), Twynstra Gudde (management consultancy), Speaker’s Academy (Europe’s Nr 1 booking agency), Villa (research, coaching, consultancy) and Weibel Lift (projector lifts).

Public authorities
3VO Safe Traffic Netherlands, Dutch Labour Party, Dutch Sector Fund Care & Welfare, Health Care Insurance Board (CVZ), IederIn (umbrella association patient associations), Ministry of General Affairs, Ministry of the Interior & Kingdom Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Agriculture, Nature & Fisheries, Ministry of Social Affairs & Employment, Municipality of Amsterdam, Municipality of Almere, Municipality of The Hague, Police & Science Programme and VUconnected (VU academic hospital, VU University & Windesheim University for applied sciences).

Charities
Association Bartiméus Sonneheerdt, CliniClowns, Foster Parents Plan (PLAN), Greenpeace, Dutch Epilepsy Fund, Make-A-Wish, National Park De Hoge Veluwe, Dutch Society for Nature Conservation, Dutch Foundation for Disabled Children (NSGK), Third World Shops and WWF.

Most of my reports for clients are confidential. These clients published my reports for the general public.
• ‘The (r)evolution of the iSociety’, Netherlands Ministry of the Interior & Kingdom Relations, online November 2012 (in Dutch, English summary available upn request)
• ‘The New Pioneering’, Municipality of Almere, in ‘State of the city’, online 2013 & print 2014 (in Dutch)
• ‘Monitor (Transition) Social Domain First Quarterly Report’, Municipality of Almere, online May 2015 (in Dutch)
• ‘Monitor (Transition) Social Domain Second Quarterly Report’, Municipality of Almere, online May 2015 (in Dutch).

Interim management

July 2011-January 2012
AstraZeneca pharmaceuticals, Zoetermeer, Netherlands, Interim Insights Strategist for two global brands and Corporate Communications, managing market research, strategy, campaigns and offline/online channels, reporting to the Brand Leader Respiratory & Inflammatory.

January 2011-June 2011
AstraZeneca pharmaceuticals, Zoetermeer, Netherlands, Interim Market Research Manager for all brands, managing and buying quantitative and qualitative market research, reporting to the Vice-President Specialty Care and the Multichannel Lead.

December 2009-June 2010
Bristol-Myers Squibb pharmaceuticals, Woerden, Netherlands, Interim Business Strategy Manager for all brands, compliance assessment quantitative and qualitative market research, resulting in new guidelines and working documents, reporting to the Business Operational Effectiveness & Planning Director.

November 2007-July 2008
AstraZeneca pharmaceuticals, Zoetermeer, Netherlands, Interim Market Research Manager for all brands, managing and buying quantitative and qualitative market research, new contracting procedure with Legal department, in-company training Deeper Insights by McKinsey, reporting to the Business Support & Market Research Director.

April 2006-October 2006
Casema cable & telecom, The Hague, Netherlands, Interim Senior Market Research Specialist for TV, telephone and internet, managing and buying quantitative and qualitative research, new contracting procedure with Procurement department, reporting to the Marketing Intelligence & Customer Lifecycle Management Manager.

Qualitative market research

1995-1998, Interview/NSS, Department Qualitative Research, Senior Account Executive (3 year contract)
1992-1995, Qualitative market researcher for several research & advertising agencies (freelance)
1991-1992, Schreuder, Petrescu & Partners, Junior Qualitative Market Researcher (1 year contract).

Education

1988-1991, University of Amsterdam, International Relations, Public Administration & Public Relations (Msc)
1986-1988, University of Amsterdam, Foundation Course Italian Language & Literature
1980-1986, Stedelijk Gymnasium (Grammar school with Latin & Ancient Greek), Arnhem.

Political roles (Honorary)

D66 Province North-Holland
• Committee Member Campaign & Communication & Committee Membership Recruitment & Bonding.
Digital66, national theme group, active member
• Organiser & chairman of the day D66 conference ‘Privacy from the 19the to the 21ste century’, June 2016
• Online quantitative member inquiry into new digital developments & trends, August-October 2016.